Du Lịch Hà Khẩu

[DH.HK06] LÀO CAI – HÀ KHẨU – BÌNH BIÊN – MÔNG TỰ 2 NGÀY 1 ĐÊM

[DH.HK06] LÀO CAI – HÀ KHẨU – BÌNH BIÊN – MÔNG TỰ 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: T7 hàng tuần
Sử dụng: Sổ thông hành

[DH.HK05] LÀO CAI – HÀ KHẨU - KIẾN THỦY – MÔNG TỰ 2 NGÀY 1 ĐÊM

[DH.HK05] LÀO CAI – HÀ KHẨU - KIẾN THỦY – MÔNG TỰ 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: T7 hàng tuần
Sử dụng: Sổ thông hành

[DH.HK04] LÀO CAI - HÀ KHẨU 1 NGÀY

[DH.HK04] LÀO CAI - HÀ KHẨU 1 NGÀY

Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: Hằng ngày

[DH.HK03] HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ 3 NGÀY 2 ĐÊM

[DH.HK03] HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 03 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: thứ 6 hàng tuần

[DH.HK02] HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - KHAI VIỄN - MÔNG TỰ 3 NGÀY 3 ĐÊM

[DH.HK02] HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - KIẾN THỦY - KHAI VIỄN - MÔNG TỰ 3 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 03 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: thứ 3, 6 hàng tuần

[DH.HK01] HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THỦY - KHAI VIỄN - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ 4 NGÀY 4 ĐÊM

[DH.HK01] HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THỦY - KHAI VIỄN - BÌNH BIÊN - MÔNG TỰ 4 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Phương tiện: Ô tô
Khởi hành: T5 hàng tuần
Sử dụng: Sổ thông hành

Zalo
Gọi điện thoại
0866.686.765