Du Lịch Trung Quốc

[DH.PH03.1] PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THIÊN MÔN SƠN 5N4Đ (bay Thanh Đảo)

[DH.PH03.1] PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THIÊN MÔN SƠN 5N4Đ (bay Thanh Đảo)

Thời gian: 05 ngày 4 đêm
Hãng bay: Qingdao Airlines
Khởi hành: 17, 31/7; 14/8; 28/8;...

[DH.TD01] HÀ NỘI - TRÙNG KHÁNH - CỬU TRẠI CÂU - THÀNH ĐÔ 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.TD01] HÀ NỘI - TRÙNG KHÁNH - CỬU TRẠI CÂU - THÀNH ĐÔ 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Sichuan Airlines
Khởi hành: 8, 22/3; 4, 26/4; 8, 15, 22, 29/5,...

[DH.LG03] HÀ NỘI - CÔN MINH - SHANGRILA - LỆ GIANG - ĐẠI LÝ 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.LG03] HÀ NỘI - CÔN MINH - SHANGRILA - LỆ GIANG - ĐẠI LÝ 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: China Eastern Airlines
Khởi hành: 19, 21/3.

[DH.LG02] HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.LG02] HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Bamboo Airways
Khởi hành: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/3

[DH.LG01] HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA 5 NGÀY 4 ĐÊM

[DH.LG01] HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 05 ngày 4 đêm
Hãng bay: Bamboo Airways
Khởi hành: 06, 13, 20, 27/3; 03, 10, 17, 24/4...

[DH.BK03] BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7 NGÀY 6 ĐÊM

[DH.BK03] BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 07 ngày 6 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 15, 19, 29/3; 04.5; 12/6; 10/7...

[DH.BK02] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.BK02] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 09/4; 17, 24/5; 18/6; 13, 30/8...

[DH.BK01] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.BK01] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 05, 12/4; 28/5; 4, 11, 21/6...

[DH.TH08] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 7 NGÀY 6 ĐÊM

[DH.TH08] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 07 ngày 6 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 09,11,13,17,18,25/3...

Zalo
Gọi điện thoại
0866.686.765