Tour Bắc Kinh - Thượng Hải

[DH.BK03] BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7 NGÀY 6 ĐÊM

[DH.BK03] BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 07 ngày 6 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 15, 19, 29/3; 04.5; 12/6; 10/7...

[DH.BK02] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.BK02] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 09/4; 17, 24/5; 18/6; 13, 30/8...

[DH.BK01] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.BK01] BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 05, 12/4; 28/5; 4, 11, 21/6...

[DH.TH08] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 7 NGÀY 6 ĐÊM

[DH.TH08] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 07 ngày 6 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 09,11,13,17,18,25/3...

[DH.TH07] THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH 7 NGÀY 6 ĐÊM

[DH.TH07] THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH 7 NGÀY 6 ĐÊM

Thời gian: 07 ngày 6 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 03, 23/3; 06, 21/4; 08, 22, 29/5...

[DH.TH06] THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.TH06] THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 25/6; 09, 20/8.

[DH.TH05] THƯỢNG HẢI - TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 6 NGÀY 5 ĐÊM

[DH.TH05] THƯỢNG HẢI - TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - BẮC KINH 6 NGÀY 5 ĐÊM

Thời gian: 06 ngày 5 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 18, 21/6; 02, 05,12/7; 23/8; 03/9.

[DH.TH04] THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN 5 NGÀY 4 ĐÊM

[DH.TH04] THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 05 ngày 4 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 18/4; 06/6; 25/7; 19/8; 19/9.

[DH.TH03] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - THANH HÀ PHƯỜNG 5 NGÀY 4 ĐÊM

[DH.TH03] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - THANH HÀ PHƯỜNG 5 NGÀY 4 ĐÊM

Thời gian: 05 ngày 4 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 08/4; 16, 23/5; 06/6...

[DH.TH02] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU 4 NGÀY 3 ĐÊM

[DH.TH02] THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 04 ngày 3 đêm
Hãng bay: Vietnam Airlines
Khởi hành: 02, 09, 29/3; 03, 10/8

Zalo
Gọi điện thoại
0866.686.765